Home / BÀI MỚI VỀ DOANH NGHIỆP / Ngân sách Nhà nước chi vượt thu gần 190.000 tỷ đồng

Ngân sách Nhà nước chi vượt thu gần 190.000 tỷ đồng

(DNVN) – Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2016 ước tính đạt 736,4 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 924,8 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2016 ước tính đạt 736,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,59% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 590,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2%; thu từ dầu thô đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 111,9 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1%.

Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm, đồng thời việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) làm giảm thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. 

Ảnh minh họa.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, bằng 122,5% dự toán năm; thuế bảo vệ môi trường 32 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%; thuế thu nhập cá nhân 51,6 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 115,5 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 118,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3%. 

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 148,7 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 58% dự toán năm, chủ yếu do các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu, khí, than, khoáng sản và thủy điện gặp khó khăn.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2016 ước tính đạt 924,8 nghìn tỷ đồng, bằng 72,63% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 154,1 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4%; chi phát triển sự nghiệp kinh tếxã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 643,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,1%; chi trả nợ và viện trợ đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9%.

Như vậy, đến 15/10, ngân sách Nhà nước thu đang vượt chi 188,4 nghìn tỷ đồng.

About adminmt

Check Also

Việt Nam xuất siêu 3,52 tỷ USD sau 10 tháng

(DNVN) – Trong tháng 10/2016, Việt Nam ước tính nhập siêu 200 triệu USD, tính …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *